PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

UAB „Vandens linija“, įmonės kodas – 135860434 (toliau – Wellmer arba „Bendrovė“) privatumo ir slapukų politika (toliau – „Politika“) numato, kokiu pagrindu kaupia, tvarko ir saugo interneto svetainės vartotojų asmens duomenis.

Vartotojų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik šioje Politikoje numatytais tikslais. Politika taikoma visiems Vartotojams apsilankiusiems svetainėje.

Vartotojų asmens duomenų valdytoju yra laikoma Bendrovė.

2. Bendrovės renkami Vartotojų duomenys

Wellmer gali rinkti ir tvarkyti šiuos Vartotojų duomenis:

2.1. Duomenis, kuriuos Vartotojai nurodo pildydami formas, adresu http://wellmer.lt (toliau – „Svetainė“). Šie duomenys yra susiję su vartotojų užklausų, kai vartotojai pateikia užklausą lankydamiesi svetainėje, rašydami el. paštu ir pan., įskaitant vartotojo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį;

2.2. Visą susirašinėjimą tarp Vartotojų ir Bendrovės (Svetainėje, el. paštu, Wellmer „Facebook“ paskyroje, trumposiomis žinutėmis ir kitomis ryšio priemonėmis);

2.3. Duomenis apie Vartotojų naršymo interneto svetainėje istoriją;

2.4. Vartotojo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, kai šie duomenys yra būtini norint suteikti kokybiškas paslaugas.

2.4.Vartotojų IP adresus;

2.5. Už Bendrovei pateikiamų duomenų teisingumą ir tikrumą atsako Vartotojai.

3. Slapukai ir jų naudojimo tikslai

3.1. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos jūsų interneto naršyklė patalpina jūsų kompiuteryje ar kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia svetainei išsaugoti tokius duomenis kaip IP adresas, naršyklės tipas, duomenis apie tai, kaip ir kur lankotės tinklalapyje, kokiomis svetainės vietomis ar prekėmis domitės labiau ir pan.

Wellmer svetainėje naudojamais slapukais siekiame:

 • Užtikrinti saugų ir efektyvų svetainės veikimą.
 • Atpažinti sugrįžtančius vartotojus.
 • Žinoti bendrai apsilankiusių vartotojų kiekį.

Vartotojas, naršydamas Svetainėje, gali duoti sutikimą, kad jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje būtų įrašomi šioje Politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

Vartotojas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Bendrovė įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Jeigu vartotojas pageidauja, kad jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, jis gali nusistatyti, kad naršyklė pasirinktinai iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat vartotojas gali pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

3.2. Svetainėje naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
_tawkuuid Slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti tarp “Tawk.to chat”. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
_gid Google slapukas, naudojamas vartotojams atskirti. Įėjimo į puslapį metu 24 valandas Unikalus identifikatorius
_utma, _utmb, _utmc Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje. Pirmo įėjimo į puslapį metu Atitinkamai 30 min., 6 mėn., 2 metus Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama „Google Analytics“.
_utmz Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki naršyklės uždarymo Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
UID Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki 60 dienų Unikalus identifikatorius
„Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“ slapukai:
_dc_gtm_UA-4238681-1 Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse. Įėjimo į puslapį metu 8 val. Unikalus identifikatorius
_dc_gtm_UA-4238681-28 Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse. Įėjimo į puslapį metu 8 val. Unikalus identifikatorius
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus identifikatorius
_gat_UA-4238681-28 Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Įėjimo į puslapį metu 8 val. Unikalus identifikatorius

4. Vartotojo sutikimas dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais

4.1. Vartotojas išreiškia savo sutikimą gauti Bendrovės naujienas bei reklaminę informaciją, kai jie uždeda atitinkamą varnelę dėl asmens duomenų rinkimo tiesioginės rinkodaros tikslu prekių užsakymo metu ar registracijos metu.

4.2. Vartotojas gali nesutikti dėl duomenų teikimo tiesioginės rinkodaros tikslais ar bet kada kreiptis į Bendrovę ir atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, vartotojas gali susisiekti su Bendrove elektroninio pašto adresu vadybininkai@vandenslinija.lt ir pranešti apie savo sutikimo atšaukimą.

4.3. Vartotojo duomenis, naudotinus tiesioginės rinkodaros tikslais, Bendrovė saugo 10 metų nuo vartotojo sutikimo gavimo, nebent vartotojas atšaukia savo sutikimą anksčiau.

5. Vartotojų duomenų saugojimo terminai

5.1. Vartotojo duomenys, susiję su prekių ar paslaugų užsakymu lankantis Bendrovės salonuose, el. paštu ar kitaip, saugomi 7 metus nuo Vartotojo prekių ar paslaugų užsakymo įvykdymo dienos.

5.2. Vartotojo duomenis, naudotinus tiesioginės rinkodaros tikslais, Bendrovė saugo Politikos 4.3 punkte numatytą laikotarpį.

5.3. Vartotojų, kurie pateikia užklausas dėl Bendrovės prekių ar paslaugų pokalbių lange Svetainėje, Bendrovės „Facebook“ paskyroje, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, duomenys saugomi 2 metus po paskutinio vartotojo kreipimosi.

5.4. Kai popierinius ar elektroninius dokumentus įpareigoja saugoti teisės aktai (pvz. Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro įsakymais patvirtinti teisės aktai) tam tikrą laiką, tokie dokumentai saugomi ne ilgiau, negu reikalaujama.

6. Vartotojų duomenų tvarkymo tikslai

6.1. Bendrovė tvarko vartotojų asmens duomenis šiais tikslais:

6.2. paslaugų teikimo vartotojams (klientams) tikslu;

6.3. pirkimo-pardavimo sutarčių su vartotojais (klientais) sudarymo ir vykdymo tikslu;

6.4. skolų išieškojimo tikslu;

6.5. tam, kad užtikrintų, jog interneto svetainės turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu vartotojams būdu;

6.6. paslaugų plėtros, statistinių duomenų analizės bei tikslinio rinkodaros orientavimo tikslais;

6.7. tam, kad vartotojams būtų suteikta informacija apie prekes ar paslaugas, kurių vartotojai pageidauja;

6.8. vartotojų užklausų dėl informacijos teikimo atsakymo bei administravimo tikslais;

6.9. reklaminės informacijos teikimui, kai Vartotojai yra davę sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais;

6.10. tam, kad vartotojai būtų informuoti apie Bendrovės teikiamų paslaugų pakeitimus;

6.11. klientų aptarnavimo kokybės tikslais;

6.12.   vartotojų ir kitų į vaizdo kameros stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat jų ir Bendrovės turto apsaugos užtikrinimo tikslais.

7. Vartotojai turi šias teises:

 • Būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą
 • Vartotojui pateikus užklausimą Bendrovei, iš jos gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti jų duomenys per pastaruosius 1 metus. Informacija vartotojui pateikiama jų nurodytais el. pašto adresais ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia vartotojui 1 kartą per kalendorinius metus.
 • Pateikus užklausą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius vartotojų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu vartotojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Bendrovė nedelsiant praneša Vartotojui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
 • Pateikus užklausą, Vartotojas turi teisę gauti susijusius su juo asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, kad tokie duomenys galėtų būti persiųsti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą).
 • Nesutikti dėl duomenų teikimo tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip numatyta Politikos 4.2 punkte;
 • Pateikus prašymą, Vartotojas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, kai asmuo nesutinka ar atšaukia sutikimą duomenų tvarkymui (teisė būti pamirštam), išskyrus atvejus kai Bendrovė negali ištrinti vartotojo duomenų dėl jų reikalingumo sutarties vykdymui ar dėl teisės aktų privalomo vykdymo.
 • Vartotojas turi teisę gauti informaciją apie jo duomenų saugumo pažeidimus. Bendrovė įsipareigoja išsiųsti pranešimą vartotojui jo el. paštu (jeigu toks Bendrovei yra žinomas) per 72 valandas nuo sužinojimo, jog vartotojo duomenims iškilo pavojus (pvz. buvo įsilaužta į Bendrovės serverį, tinklalapį ar pan.).
 • Vartotojas, nesutikdamas su Bendrovės veiksmais ar neveikimu, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Visos užklausos ir prašymai, susiję su Vartotojų duomenimis, turi būti siunčiami Bendrovės elektroniniu paštu vadybininkai@vandenslinija.lt. Taip pat vartotojas gali pateikti prašymą ir atvykęs į Bendrovės biurą. Visais atvejais (t.y. tiek siunčiant prašymą el. paštu, tiek teikiant originalų prašymą) Bendrovės atstovas, priimantis prašymą, turi teisę pareikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų tvarka patvirtintą jo kopiją.
 • Bendrovė į Vartotojų prašymus ir užklausas atsako ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo.

8. Politikos įsigaliojimas ir pakeitimai

8.1. Bet kokie šios Politikos pakeitimai bus pateikiami šioje Politikoje, Svetainėje ir tam tikrais atvejais apie Politikos pakeitimus vartotojai bus informuojami elektroniniu paštu.

9. Kontaktinė informacija

9.1 Visi klausimai, komentarai ir pageidavimai, susiję su Privatumo politika, turi būti pateikiami elektroninio pašto adresu vadybininkai@vandenslinija.lt

Ši slapukų politika yra taikoma nuo jos paskelbimo tinklalapyje dienos.