Elektrocheminė korozija

Trumpas problemos aprašymas

Galvaninė korozija – tai elektromechaninė reakcija tarp dviejų ir daugiau nevienodų (arba skirtingų) metalų. Nevienodų, nes tam, kad prasidėtų reakcija, vienas iš jų turi būti chemiškai aktyvesnis (arba mažiau stabilus), nei kitas arba kiti. Tuo gi atveju, kada kalbama apie galvaninę koroziją, tai omenyje turimas apsikeitimas elektros energija. Visi metalai turi elektros potencialą, nes visi atomai turi elektronus, kurių judėjimas ir yra elektros energija. Aktyvesnio metalo galvaninė korozija prasideda tuo momentu, kada dvi arba daugiau detalės iš skirtingų metalų, turinčios abipusį kontaktą (įprasto sąlyčio dėka arba per laidininką), patalpinamos į skystį, kuris yra geras elektros laidininkas (elektrolitas). Elektrolitu gali tapti bet kas, išskyrus vandenį, neapsunkintą jokiais cheminiais elementais. Ne tik sūrus jūros vanduo, bet ir paprastas vanduo iš čiaupo mineralinių medžiagų dėka yra puikus elektrolitas, ir didėjant temperatūrai jo elektrinis laidumas tik auga (dėl to laivų, eksploatuojamų karštame klimate, korpusai ženkliai daugiau veikiamos korozijos, negu šiaurės jūrose). Tas pats dėsnis lygiavertis ir rankšluosčių džiovintuvų vonios kambariams atžvilgiu.

Kintamųjų elektros srovių pradininkai gali būti ne tik išoriniai, bet ir vidiniai šaltiniai – trumpasis jungimas tinkle, bloga laidų izoliacija, padrėkęs kontaktas arba elektros įrengimų kažkokio elemento netaisyklingas pajungimas.

Yra aprašyti atvejai, kada vonios kambaryje užmušdavo 4V potencialų skirtumas. Teoriškai, jeigu statybos vykdomos taisyklingai, potencialų skirtumo neturi būti, bet praktikoje išeina visiškai kitaip. Kažkur suvirintą sujungimą pakeičia suvijimais ir dėl to atsiranda papildomas pasipriešinimas, o kai kur įdeda papildomą gabalą iš metalo klodo… Dėl viso to vamzdžio skirtinguose vamzdžio galuose arba aukštuose atsiranda potencialų skirtumas, kuris galų gale ir tampa elektrocheminės korozijos priežastimi. Elektrocheminė korozija ypač agresyviai elgiasi su požeminėmis komunikacijomis, paklotomis per gruntus su skirtingu rūgštingumo lygiu, arba jeigu kažkur netoli yra tramvajai arba traukiniai.

Maišytuvų bei rankšluosčių džiovintuvų korozijos problema susideda būtent iš to, kad jiems tinka plastikiniai vamzdžiai. Stovas, žinoma, iš metalinių vamzdžių. Visi metaliniai vamzdžiai įžeminti: naujuose namuose – per potencialų sulyginimo sistemą, senuosiuose – per įžeminimo kontūrą, esantį rūsyje. Naudojant darbuose plastikinius vamzdžius išyra metalų ryšys tarp stovo vamzdžių ir metaliniu rankšluosčių džiovintuvu. Taigi, išyra potencialas: stovui jis vienas – žemė, maišytuvui (rankšluosčių džiovintuvui) – kitas. Toks reiškinys vadinamas potencialų skirtumu. Tarp skirtingų potencialų atsiranda elektros srovė – su ta sąlyga, kad tarp jų atsiras laidininkas. Toks laidininkas ir yra tekantis vanduo. Kai vanduo juda vamzdžiais, atsiranda minimali trintis tarp įvairių aplinkų (vandens ir metalo), o trinties dėka atsiranda įtampa! T.y. potencialas, kuris yra stove, lygus žemės potencialui (tai reiškia, kad įžeminta), o tas, kuris yra rankšluosčių džiovintuve, – yra visiškai atsiskyręs nuo kitų, o per vandenį tarp skirtingų potencialų atsiranda kintamosios elektros srovės. Rezultatas – atsiranda korozija.

Vanduo yra puikus elektros srovės laidininkas. VISKAS, ką Jums REIKIA PADARYTI, – aprūpinti patikimą metalo ryšį tarp stovo vamzdžių ir metalinių galinių įrenginių (maišytuvas, rankšluosčių džiovintuvas). Paprasčiau sakant – įžeminkite savo rankšluosčių džiovintuvą per metalinius stovo vamzdžius ir visi kintamieji nemalonumai tuoj pat Jus paliks, potencialas atsigaus ir srovei nebus iš kur bei link kur judėti.

Išvada:

Naudojant plastikinius bei metalinius vamzdžius, VISUS metalinius sistemos elementus (šildymo radiatorius, rankšluosčių džiovintuvus, kriaukles, vonias, maišytuvus ir net klozetų ketinius bakelius) būtina įžeminti. Kiekvienas turi teisę spręsti savarankiškai: ar tęsti laboratorinius tyrimus, kurių tema yra „Įžeminimas kaip susidorojimo su elektros korozija būdas“ arba nusipirkti elektrinį rankšluosčių džiovintuvą.

Parašykite komentarą